Konfirmation

Konfirmationen foregår hos os på 7. klassetrin. Man bliver undervist og konfirmeret i det pastorat, hvor man kirkeligt hører hjemme.

For at blive konfirmeret kræves der, at man er døbt, og at man har deltaget i minimum 48 undervisningstimer. Desuden skal man deltage i mindst 9 gudstjenester i løbet af konfirmandåret.

De fleste konfirmanderne fra Longelse-Fuglsbølle & Skrøbelev sogne går på Ørstedsskolen, og her har man i skemalægningen givet plads for undervisning af konfirmander torsdag morgen.

Desuden skal vi deltage i et fælles konfirmandtræf med de andre konfirmander her på Langeland. Vi får også en hel undervisningsdag til udflugter og værkstedsarbejde. Også en konfirmandweekend bydes der på.

Tidspunkt for undervisningen: 8.10 - 9.40

Undervisningen ligger fra 43 frem til uge 14 (incl). Derudover bliver der lagt generalprøver op til selve konfirmationen

Konfirmation 2018-2019 - 2020:

Fuglsbølle kirke  søndag den 29. april (2018); søndag den 5. maj (2019); søndag den 26. april (2020).
Longelse kirke  søndag den 6.maj (2018); søndag den 28.spril (2019); søndag den 3.maj (2020).
Skrøbelev kirke  Bededag den 27.april (2018); Bededag den 17.maj (2019); Bededag 8. maj (2020)

Konfirmationerne er fastlagt efter flg. plan:


Skrøbelev kirke, store Bededag

Fuglsbølle kirke, sidste søndag i april lige år, første søndag i maj ulige år
 
Longelse kirke, sidste søndag i april ulige år, første søndag i maj lige år

Ved konfirmationen får hver konfirmand tildelt 2 bænke til familie/gæster.

Regler for foto/video kan ses her >>>

Læs mere om konfirmation på Kirkeministeriets hjemmeside her >>>

Konfirmation Web