Pastoratet.

Bagenkop- Magleby - Tryggelev - Fodslette Pastorat består af 4 mindre landsogne, som har hørt sammen siden den 1. december 2017.

Der er sket ændringer ved sidste menighedsrådsvalg i 2020.

Magleby Sogn havde ikke mulighed for at få et menighedsråd i sognet. Derfor pr. 1. søndag i advent 2020 er Magleby Sogn sammenlagt med Tryggelev-Fodslette Sogne således at det nu hedder

Magleby-Tryggelev- Fodslette Menighedsråd.

Der er menighedsråd i Bagenkop som består af 5 medlemmer,  og et Menighedsråd i Magleby - Tryggelev - Fodslette som består af 5 medlemmer.

Hvert menighedsråd holder deres møder, og 4 gange årligt holdes der fællesmøder for begge menighedsråd.

Pastoratet har fælles præst med præstekontor i Magleby og bopæl i Magleby Præstegård.