Pastoratet.

Bagenkop- Magleby - Tryggelev - Fodslette Pastorat består af 4 mindre landsogne, som har hørt sammen siden den 1. december 2017.

Der er menighedsråd i Bagenkop som består af 5 medlemmer, et Menighedsråd i Magleby der består af 5 medlemmer og et Menighedsråd i Tryggelev - Fodslette som består af 5 medlemmer.

Hvert menighedsråd holder deres møder, og 4 gange årligt holdes der fællesmøder for alle 3 menighedsråd.

Pastoratet har fælles præst med præstekontor i Magleby og bopæl i Magleby Præstegård.