Der afholdes menighedsrådsmøder i 2020 på følgende datoer:

Den 23. januar                                            Referat

-      19 marts  Aflyst

-      23 april    Aflyst

-      26 maj                    Dagsorden              Referat               

-      27 august                Dagsorden              Referat

-      22. september         Dagsorden               Referat

-      27 oktober               Dagsorden/Referat

-      19 november            Dagsorden/Referat

 

Alle møder afholdes i Tryggelev, i forpagterboligen ved kirken,  start kl. 19:00.