Der afholdes menighedsrådmøder i 2022 på følgende datoer:

Den 20 januar         mødet holdes i Magleby                   Referat

Den 10 marts          mødet holdes i Tryggelev                  Referat

Den 21 april            mødet holdes i Magleby                   Referat

Den 19 maj             mødet holdes i Tryggelev                   Referat

Den 16. juni            mødet holdes i Tryggelev

Den 25. august       mødet holdes i Magleby

Den 22. september mødet holdes i Magleby

Den 27. oktober     mødet holdes i Tryggelev

Den 17. november  mødet  holdes i Magleby

Alle møder starter kl 19:00

 

 

 

Der afholdes menighedsrådsmøder i 2021 på følgende datoer

Den 21. januar    AFLYST - ny dato kommer senere

Den 11. marts  Magleby Præstegård                               Dagsorden   Referat

Den 22. april      AFLYST

Den 20. maj  mødet holdes i Magleby Præstegård  Dagsorden   Referat

Den 17. juni                                                               Dagsorden     Referat

Den 26. august mødet holdes i Magleby Præstegård.Dagsorden Referat

Den 23. september                                                                          Referat

Den 28. oktober                                                  Dagsorden             Referat

Den 18. november                                               Dagsorden             Referat

Den 18 november  Konstituerende møde                                            Referat

Alle de øvrige møder holdes i Forpagterboligen i Tryggelev og alle møder afholdes kl 19:00