Der afholdes menighedsrådsmøder i 2021 på følgende datoer

Den 21. januar

Den 11. marts

Den 22. april

Den 20. maj  mødet holdes i Magleby Præstegård

Den 17. juni

Den 26. august mødet holdes i Magleby Præstegård.

Den 23. september

Den 28. oktober

Den 18. november

Alle de øvrige møder holdes i Forpagterboligen i Tryggelev og alle møder afholdes kl 19:00