Menighedsrådene og personale

 

Bagenkop

Menighedsrådsformand
Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Søren Egmose
Tlf: 61454751
Mail: Thrane.hansen@gmail.com 

Næstformand
Kontaktperson
Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Dorte Grabetin
Tlf.:  23 81 95 33
Mail: dg@brevision.dk  

Medlem af aktivitetsudvalget
Kirkeværge

Medlem af præstegårdsudvalget
Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget 
Tove Egemose
Tlf.: 62 56 16 74 / 30 63 44 76
mail: tove.52@live.dk 

Kasserer
Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget
Tina Maria Nielsen
Tlf.: 62 56 22 27 / 51 33 73 39
Mail: tina.ivan.ida.iben@gmail.com

Sekretær
Formand for valgudvalget
Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Lea Egemose
Tlf. 24 21 46 48
Mail: leaegmose84@gmail.com  

Regnskabsfører
Kaj Christoffersen
Tlf.: 62 56 10 35 / 51 33 10 35
Mail: doka@christoffersen.mail.dk   

Graver
Peder Kølle
Tlf.: 21 14 30 51
Mail: peder.koelle@icloud.com

Gravermedhjælper
Ellen Frederiksen
Tlf.: 
Mail:

 

Magleby - Tryggelev - Fodslette Menighedsråd

Menighedsrådsformand
Medlem af Kirke- og Kirkegårdsudvalget
Medlem af valgbestyrelsen
Helge Dinesen
Tlf.:  61 68 41 64
Mail: janehelgedinesen@gmail.com

Næstformand
Kirkeværge

Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget 
Anne Toftemann Knudsen
Tlf.: 31 24 81 66
Mail: annetoftemannk4@gmail.com
 

Kasserer
Regnskabsfører

Formand for valgbestyrelsen
Medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget
Kaj Christoffersen
Tlf.: 62 56 10 35 / 51 33 10 35
Mail: doka@christoffersen.mail.dk  

Kontaktperson
Medlem af aktivitetsudvalget
Medlem af Kirke- og kirkegårdsudvalget
Medlem af præstegårdsudvalget 
Doris Christoffersen
Tlf.: 62 56 10 35 / 51 37 02 83
Mail: doris.i.christoffersen@gmail.com

Graver
Willy Edvardsen
Tlf.: 20 61 93 09
Mail: mose.udfl@gmail.com 
Mail: tryggelevkirke@mail.dk 

Graver
René Jespersen
Tlf.: 30 31 59 32 
Mail: renejespersen@outlook.dk
Mail: maglebykirkegaard@outlook.dk

Gravermedhjælper
Søren Rosholt
Tlf.: 51 66 51 63

Organist
Bo Valentin Petersen
Tlf.: 62 56 20 76 / 30 42 91 90
Mail: bo.v.p@mail.com

Organist
Axel Novak
Tlf: 51902781
Mail:axel.novak@gmx.at

Organist
Lone Nordal
Tlf: 29392061
Mail: skebjerg-soegaard@mail.dk

Kirkesanger
Rene Chetronoch
Tlf.: 54 31 83 12 / 27 11 05 44
Mail: chetnonoch@gmail.com 

Kirkesanger
Flemming Neperus
Tlf: 26994944
Mail: fneperus@gmail.com