Magleby Kirke

 

Magleby Kirke er en middelalderkirke og består af et romansk skib, sengotisk langhuskor, våbenhus, ligkapel og tårn.

Kirken ligger på et højdedrag med udsigt over det i 1854 inddæmmede Magleby Nor.

Skibet er en granitkvaderbygning med begge de opringdelige døre bevaret med fritstående søjler. Den nordlige, som er i brug, er udvidet, mens den sydlige er tilmuret.

Fra et  nedbrudt romansk kor ses adskillige kvadermaterialer i kirkens yngre murværk, bl.a. en arkadefrise. Det romanske kor blev i sengotisk tid erstattet af et hvælvet langhuskor.

Kirkeskibet: hedder Frederik VII, men hed oprindelig Frederik VI. Kirkens skib minder da om kongemagtens ordnende indflydelse i folkets liv.

Frederik VI knytter vi til bondefrigørelsen i slutningen af 1700 tallet.

Frederik VII knytter vi til grundloven givet i 1849

 

Tårnet har været ombygget af to omgange. Første gang i 1762, hvor det fik et højt ottekantet spir, og atter i 1828-29.

 

Kirkens alterbord har et enkelt panelværk fra o. 1600 og en altertavle med billede " Bebuddelsen " i Italiensk stil i nyrokoko ramme.

Den romanske døbefont er af sydfynsk type og prædikestolen er et snitværk i renæssance fra ca 1630.

På kirkegården findes en mindemur over engelske, canadiske og amerikanske flyvere, der blev skudt ned over Langeland under 2. verdenskrig

Kirken er åben 07.00 - 17.00

Sognepræst: Li Have Otterstrøm.

 

 

 

 

Kirkeskibet og Skibefest

Hvert syvende år bæres kirkeskibet, sammen med Kirkeskibet i Bagenkop i procession gennem byen til kirken.

Oprindelsen til denne tradition går tilbage til forrige århundrede:

Kirkeskibet i Magleby, ophængt omkring 1800, blev skadet da tårnet dér blev repareret i 1828-29. Det henlå som vrag i kirkens kælder, hvor det blev fundet af Hans DEriksen. Dette fremgår af følgende vers, sunget ved skibefesten 1928: Engang i kirkens kælder/ det skib var blevet vrag /Hans Eriksen det redder/ og satte rig og flag.

Hans Eriksen, der boede Østergade 25, var veteran fra 1864, hædret med Dannebrogsmændenes medalje. Han var medlem af veteranlauget i sognet. Dette laug var knyttet til kirken på den måde, at veteranerne var kistebærere og havde laugsfanen med til begravelser. Lauget havde også en hjælpekasse til støtte for nødlidende i sognet. Hans Eriksen fandt altså skibet og reparerede det. Men da skibet skulle tilbage til Magleby kirke, ville man ikke køre det på en møgvogn; man besluttede at bære det hele vejen til kirken. Mindet siger, at det var i 1869. Fra denne hændelse stammer traditionen med at bære sognets kirkeskibe i procession. 

I 1898 trængte Maglebyskibet igen til istandsættelse, og da bad grevinden på Broløkke Peter Jørgensen i Bagenkop om at ordne det. Peter Jørgensen vart sømand og fisker, og han fremstillede senere kirkeskibet til Bagenkop Kirkes indvielse i 1920.

Da kirkeskibet var sat i stand i 1898 bar nogle fiskere det til Magleby kirke. Men de gik først til Broløkke, for at vise grevinden resultatet af arbejdet.

Siden 1914 har processionen foregået regelmæssigt hvert syvende år.

Se også tekst under Bagenkop Kirke.