I oktober måned blev kastanietræerne ved Magleby Kirke og Tryggelev Kirke fældet. Der var gået syge i de gamle træer ,derfor blev de fældet før de selv væltede.

 

I Magleby har menighedsrådet haft kontakt til kirkegårdskonsulent og havearkitekt Fanny Møller fra Fynske Kirkegårde for at få hjælp til, hvad der kunne gøres ved minérmøllen i træerne. Og det er Fanny Møller, der har foreslået den løsning, som Magleby menighedsråd har valgt.. De femten kastanier, der står på diget ud mod Kirkeby blev  fældet og stammerne er lagt langs diget af hensyn til biodiversitetten, så fugle og insekter stadig har glæde af træerne. I stedet plantes der fuglekirsebær, der blomstrer smukt om foråret.

 

I Tryggelev bliver der ikke plantet nye træer.

Tryggelev (2)

Amtsvejen i Tryggelev var spærret det meste af dagen. Trafikken blev sendt ned af Kinderballevej og op af Nørreballevejen.

Tryggelev (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magleby (1)

 

Det var en stor kran som blandt andet holdt træet medens det blev fældet. 

 

Magleby (2)

Det så noget bart ud i Magleby, lige da træerne var fældet, men det bliver rigtig flot når Fuglekirsebærtræerne kommer i blomst.

 

Magleby (3)