Velkommen til Sydlangeland pastorat -Bagenkop,Magleby og Tryggelev-Fodslette kirker

 

NYT - NYT - Nyt

Sonja Jensen har kreeret en ny alterdug til Bagenkop Kirke. Den vil
blive indviet ved gudstjenesten Store Bededag den 30.4. kl 11:30.

Kom og se den nye flotte alterdug.

Menighedsrådet er efterfølgende vært ved en forfriskning. 

Hvor mange må der være i pastoratets kirker.

Bagenkop Kirke 38 personer

Magleby Kirke    66 personer

Tryggelev Kirke  37 personer

Fodslette Kirke   33 personer

Disse tal er ved fællessang.

 

Konfirmation i Pastoratet søndag den 9. maj 2021

Præst Li Have Otterstrøm 

 

Konfirmander Bagenkop Kike 

 

Konfirmander Magleby Kirke

 

 

 

_____________________________________________________________

               

Kære alle i Sydlangelands Pastorat 

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Sydlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

. sangaftner

. Koncerter

. Udflugter

. Sogneture

. Foredrag

 .Babysalmesang

Læs kirkeministeriets corona retningslinjer her

Vi må tage truslen fra corona-virussen alvorligt.

Derfor vil der være ændringer i vores måde at være kirke på:

 Alle der går ind i kirken skal bære mundbind      eller visir.

Læs mere om krav om mundbind her

 

 

Dåb og vielser

kan gennemføres efter familiens ønske, men med begrænset deltager-antal     og tilpassede ceremonier.

 

Begravelser/bisættelser

Kan gennemføres, men med begrænset deltager-antal og ændret ceremoni.

Generelt:

Præst og graver hilser ikke med håndtryk eller kram. I andre opfordres til det samme!. Håndsprit forefindes i våbenhusene, og bruges inden den kirkelige handling. Skal man hoste eller rømme sig, skjuler man munden i armen.

HOLD AFSTAND.

I kirken skal der være 2 meter´s afstand imellem menigheden. Der synges ikke fællessang. Det er kun kirkesangeren der synge. Dem der bor under samme tag, må sidde sammen og behøver ikke 1 person pr. 4 kvm.

 

Hold afstand til graverne, når de arbejder på kirkegården.

Følg med på Hjemmesiden, som vi opdaterer, når der er nyt fra Biskop og regering.

Lad os glædes over det er muligt at passe på hinanden. Har nogen brug for samtale er jeres præst Li Have Otterstøm stadig til rådighed, telefonisk, så ring endelig. på telefon 24 91 10 77

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Bagenkop Kirke

Bagenkop Kirke

Læs mere

Magleby Kirke

Magleby Kirke jpg

Læs mere

 

Tryggelev Kirke

Tryggelev Kirke

Læs mere

Fodslette Kirke

Fodslette Kirke jpg

Læs mere

Kirkebladet

 Kirkebladet Marts April Maj

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.

Sjælesorg på Nettet 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu
for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

www.sjaelesorg.nu

Sjaelesorgnu1


Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.