Velkommen til Sydlangeland pastorat -Bagenkop,Magleby og Tryggelev-Fodslette kirker

 Træfældning i Magleby og Tryggelev

 

 

 

 

 

 

 

I Bagenkop sogn blev følgende valgt til menighedsrådet:

Søren Egmose, Lea Egmose, Tove Egmose, Dorthe Grabentinn, Tina Nielsen.

Suppleanter: Christina Theodorsen, Nora Johansen.

I Magleby Sogn blev følgende valgt til menighedsrådet:

Flemming Thomsen. Da der her mangler 4 medlemmer og stedfortrædere, indkaldes der til suppleringsvalgmøde den 6 oktober kl. 19:00 i Magleby Præstegård.

I Tryggelev Sogn blev følgende valgt til menighedsrådet:

Helge Dinesen, Kaj Christoffersen, Doris Christoffersen

I Fodslette Sogn blev følgende valgt til menighedsrådet:

Anne Toftemann Knudsen. Da der her mangler 1 medlem og stedfortrædere, indkaldes der til suppleringsvalgmøde den 6 oktober kl 19:00 i Forpagterboligen Tryggelev Kirke.

Dette annonceres også i Øboen.

 

Vi er et lille aktivt landpastorat på Sydlangeland der udover de almindelige Søndagsgudstjenester, Kirkelige handlinger, Juniorkonfirmander og Konfirmander byder på forskellige aktiviteter såsom:

. sangaftner

. Koncerter

. Udflugter

. Sogneture

. Foredrag

. Babysalmesang.

 

_____________________________________________________________

               

Kære alle i Sydlangelands Pastorat 

 

Vi må tage truslen fra corona-virussen alvorligt.

Derfor vil der være ændringer i vores måde at være kirke på:

Dåb og vielser

kan gennemføres efter familiens ønske, men med begrænset deltager-antal     og tilpassede ceremonier.

 

Begravelser/bisættelser

Kan gennemføres, men med begrænset deltager-antal og ændret ceremoni.

Generelt:

Præst og graver hilser ikke med håndtryk eller kram. I andre opfordres til det samme!. Håndsprit forefindes i våbenhusene, og bruges inden den kirkelige handling. Skal man hoste eller rømme sig, skjuler man munden i armen.

HOLD AFSTAND.

I kirken skal der være 2 meter´s afstand imellem menigheden når der synges. Det vil sige 1 person pr. 4 kvm. Der er lagt sangark ud på bænkene, hvor menigheden må sidde. Dem der bor under samme tag, må sidde sammen og behøver ikke 1 person pr. 4 kvm.

 

Hold afstand til graverne, når de arbejder på kirkegården.

Følg med på Hjemmesiden, som vi opdaterer, når der er nyt fra Biskop og regering.

Lad os glædes over det er muligt at passe på hinanden. Har nogen brug for samtale er jeres præst Li Have Otterstøm stadig til rådighed, telefonisk, så ring endelig. på telefon 24 91 10 77

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Bagenkop Kirke

Bagenkop Kirke

Læs mere

Magleby Kirke

Magleby Kirke jpg

Læs mere

 

Tryggelev Kirke

Tryggelev Kirke

Læs mere

Fodslette Kirke

Fodslette Kirke jpg

Læs mere

Kirkebladet

 Langeland Kirkeblad September 2020

Gudstjenester

Samlet oversigt over gudstjenester i pastoratet.

Sjælesorg på Nettet 

Sjælesorg på Nettet gør det muligt at kontakte en præst på sjælesorg.nu
for at få sjælesorg, enten gennem chat eller samtale fra smartphone, iPad eller computer.

www.sjaelesorg.nu

Sjaelesorgnu1


Kirkehistorier

Her kan du læse en række spændende historier fra lokalområdet.

 

Arrangementer

Her kan du læse om vore mange arrangementer i den kommende tid.

NYT - NYT  NYT

 

Babysalmesang

 

Babysalmesang i Bagenkop Kirke.

Babyer i alderen 3-10 mdr. tilbydes babysalmesang, som er både hyggeligt og sjovt.

Vi mødes hver tirsdag kl 10:00 - 11:00

Forløbet varer 3 måneder

Starter 8. september 2020

Tilmelding nødvendig ved Præst Li Have Otterstrøm telefon 24911077 eller

mail: LHL@km.dk